smartphone 0911 25 70 75 smartphone 0908 48 82 89

Možnosti
financovania

Postup pri kúpe

nezáväzná rezervácia bytu telefonicky, mailom, alebo osobne na dohodnutú dobu
uzatvorenie Rezervačnej zmluvy do ukončenia doby ústnej rezervácie
uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do 60 dní od podpisu Rezervačnej zmluvy
uzatvorenie Kúpnej zmluvy po kolaudácii bytu

Splátkový kalendár

splátka kúpnej ceny (rezervačný poplatok) – 2.000,- eur pri 2-izbovom byte a 3.000,- eur pri 3 a 4-izbovom byte do 3 dní od podpisu Rezervačnej zmluvy
splátka kúpnej ceny – 10 % z kúpnej ceny (vrátane zaplateného rezervačného poplatku) do 3 dní od podpisu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
splátka kúpnej ceny – 90% z kúpnej ceny, splatná po podpise Kúpnej zmluvy

Klientovi ponúkame bezplatné finančné poradenstvo, vrátane sprostredkovania hypotekárneho úveru na kúpu bytu.

Finančný servis:

Marcela Gažová
gazovamarcela@gmail.com
+421 905 316 712

financie na urovni

Kontakt

dohodnite si obhliadku už dnes

Predajca

MG & Partners
Piešťanská 3, 917 01 Trnava
0911 257 075
0908 488 289

info@mgpartners.sk www.mgpartners.sk